Banginis prarijo lietuvį

By | 23 December 2019

Banginis prarijo lietuvį Ioje Humoro Antologijoje Surinkti Straipsniai I 1900 1940 M Lietuvi Kos Nacionalin S Ir Regionin S Spaudos Juose Ra Oma Apie Vairius Kasdienio Gyvenimo Vykius, Netik Tus, Linksmus, Tragikomi Kus Nutikimus.Minimi Veik Jai Yra Nei Galvoti Anuomet Gyven Vairaus Am Iaus, Profesijos, Socialin S Pad Ties, Tautyb S Asmenys J Patirti Nuotykiai Ne Lakios Fantazijos Vaisius, O Nepramanytos Gyvenimi Kos Istorijos, Nors Iandien Nema A J Dalis Gal T B Ti Pasakojamos Kaip Anekdotai.Knyga Skirta Humoro Ir Istorijos M G Jams Humoro, Kuris Yra Originalus, Ne Eid Iantis, Subtilus, Be Keiksma Od I Ir Antr J Gal Istorijos, Kuri Kalba Ne Apie Legendinius Did Iavyrius, Bet Apie Paprastus Mones.Knygoje N Ra Politikos Nei Vidaus, Nei U Sienio , Ia Nekovojama D L Lietuvos Nepriklausomyb S Su I Or S Prie Ais, Nevyksta Rinkimai Seim , Neapra Omos Politini Partij Programos, Nepriimin Jami Statymai, Nenagrin Jami Op S Makroekonomikos Klausimai Ir Apskritai Nesprend Iami Valstybin S Reik M S U Daviniai Tokie Dalykai Ios Knygos Veik J I Esm S Nedomina J Mintys Sukasi Apie Prast Kasdien Gyvenim.Tikim S, Kad I Knyg Atversite Susidom J , O U Versite Pasimok Ir Geros Nuotaikos.

  • Paperback
  • 208 pages
  • Banginis prarijo lietuvį
  • Aleksandras Ikamas
  • Lithuanian
  • 23 December 2019