Perspektiv på utvärdering

By | 22 June 2019

Perspektiv på utvärdering Utv Rderingar R Ett Framtr Dande Inslag I S V L Offentlig Som Privat VerksamhetDenna Bok Ger En Introduktion Till Utv Rderingsdesign Och De Principiella Fr Gest Llningar Som Beh Ver Hanteras I En Utv Rdering Ett Genomg Ende Tema R Att Utv Rdering M Ste Ses Ur Olika Perspektiv Och Utformas P Olika S Tt Beroende P Sammanhanget Och Hur Resultatet Ska Anv Ndas I Boken Beskrivs En Rad Grundl Ggande Modeller Som Kan Fungera Som Byggstenar Id Design Av En Utv Rdering Olika S Tt Att Strukturera Datainsamlingen Och Fokusera Analysen Med Exempel Fr N Bland Annat Social Och Arbetsmarknadspolitiska Program Illustreras Hur Dessa Utv Rderingsmodeller Kan Anv Ndas I Praktiken Vidare Diskuteras Hur Man Kan G Ra Kritisk Granskning Av Genomf Rda Utv Rderingar En Checklista Och Ett Formul R F R Granskning Av Utv Rderingar I Olika Sammanhang Ing R I Boken Liksom En Utf Rlig Litteraturlista F R Vidare L Sning Och F RdjupningPerspektiv P Utv Rdering V Nder Sig Till Dem Som Studerar Ut V Rdering Vid Universitet Och H Gskola Liksom Till Redan Yrkesverksamma

  • Paperback
  • 145 pages
  • Perspektiv på utvärdering
  • Bo Sandberg
  • Swedish
  • 22 June 2019