14

By | 08 December 2018

14 Poci G Osobowy Z Moskwy Do Czyty Jedzie Pi Dni Do Stacji Ko Cowej, W Adywostoku, Okr G Y Tydzie Tak Zaczyna Si Podr , Kt Ra Mo E Pom C Zrozumie Rosj Ostatnich Lat.Jak Poj Ten Wielki Kraj Rozpi Ty Na Dw Ch Kontynentach, W Kt Rym Nic Nie Jest Tym, Czym Powinno W Jaki Spos B Spojrze Na To Egzotyczne Miejsce, Gdzie Dobr Wiadomo Ci Jest To, E W Murma Sku Ociepli Si Do Minus 30 Stopni Celsjusza, A Dzie B Dzie Trwa Godzin I Siedem Minut To Tutaj Polski Ksi Dz, By Y Jeniec Cudem Ocalony Z Katynia, W Podziemiach Dawnej Siedziby Twerskiego NKWD Gdzie Rozstrzeliwano Je C W Ostaszkowa Dokonuje Kolejnego Cudu, Nawracaj C Pu Kownika Armii Czerwonej To Tutaj M Odzie Uczy Si W Szkole, E Prawa Cz Owieka I Wolno Jednostki S Warto Ci Najwy Sz , A Jednocze Nie, E Narody Nie Maj Prawa Do Samostanowienia To Tutaj Przechodzenie Od Komunizmu Do Demokracji Polega Na Tym, E Wczorajszy Komunista Nazywa Siebie Dzi Demokrat 14 57 Do Czyty To Zbi R Pasjonuj Cych Reporta Y O Matkach Marynarzy Kurska I Rodzicach Dzieci Zamordowanych W Bies Anie, Kadetach Do Skiego Korpusu Imperatora Aleksandra III Z Nowoczerkaska I Uczennicach Krasnojarskiego E Skiego Gimnazjum Maryjskiego, Obwieszonych Medalami Weteranach, Miss E Skiej Kolonii Karnej I Mieszka Cach Dawnej Kamienicy Partyjnej Nad Brzegiem Moskwy To Opowie O Kraju, Kt Ry Fascynuje, Zaskakuje I Nieustaj Co Zdumiewa.

  • Hardcover
  • 152 pages
  • 9788375364675
  • 14
  • Igor T. Miecik
  • Polish
  • 08 December 2018